Napredni nivo filmske režije – kurs na kome se više snima. Pokrivene teme: filmski prostor i vreme, vrste montaže i specijalnih efekata, gluma na filmu, rad sa glumcima, izrada rediteljske koncepcije, pisanje dijaloga za filmski scenario, kako se snimaju muzički spotovi u Srbiji…..